Kora mózgu bezpośrednio moduluje plastyczność hipokampa

Kora mózgu bezpośrednio moduluje plastyczność hipokampa

Droga skroniowo-hipokampalna prowadzi informacje związane z funkcją pamięci oraz komórek miejsca.

Hipokamp jest częścią mózgu związaną z procesami pamięci i uczenia się i zachodzi w nim wiele zmian plastycznych, czyli takich z których wynika zdolność układu nerwowego do przebudowy struktury i zmiany funkcji.

Hipokamp jest niezbędny w nabywaniu i odzyskiwaniu zasobów pamięci deklaratywnej. Pamięć deklaratywna, w odróżnieniu od pamięci motorycznej, związana jest z przetwarzaniem informacji świadomych, a u człowieka stanowi podstawę pamięci semantycznej, związanej między innymi ze sprawnością językową.

Najlepiej scharakteryzowanym wejściem czuciowym, czyli takim, przez które informacje docierają do hipokampa, jest droga wychodząca z warstwy II kory węchowej i dochodząca do zakrętu zębatego hipokampa, nazywana drogą dziurkowaną.

W kolcach neuronów piramidalnych regionu CA1 hipokampa znajduje się inne, mniej znane wejście czuciowe do hipokampa z drogi dziurkowanej - wyróżnione przez autorów jako droga skroniowo- hipokampalna (temporoammonic).

Wejście to zawiera wypustki komórek nerwowych - aksony, pochodzące z warstwy III kory węchowej, które mają połączenia synaptyczne z obwodowymi dendrytami neuronów CA1 hipokampa.

Następnie sygnały, które dotarły z kory węchowej, są przetwarzane w polach CA1 hippokampa zanim powrócą do kory przez kolce neuronów piramidalnych regionu CA1 hipokampa.

Istnieje zróżnicowanie funkcjonalne neuronów piramidalnych znajdujących się w istotnych dla procesu pamięci i uczenia się regionach CA1 i CA3 hipokampa wtedy, gdy zwierzęta rozpoznają swoje położenie względem innych punktów przestrzeni.

W związku z tym, że stwierdzono tę różnicę aktywności w czasie wykonywania przez zwierzęta zadań związanych z orientacją przestrzenną, regiony hipokampa w których do takiej aktywności dochodzi nazwano obszarami miejsca.

Naukowcy wykazali, że ta droga moduluje zarówno plastyczność jak i formowanie sygnałów wychodzących z hipokampa u szczura.

Pobudzenie czynności drogi skroniowo-hipokampalnej może, zależnie od czasu trwania, zwiększyć lub zmniejszyć prawdopodobieństwo przejścia informacji z zakończeń pobudzających regionu CA1 hipokampa.

Pobudzenie drogi skroniowo-hipokampalnej może też znacząco obniżyć przekazywanie impulsów nerwowych w synapsach w regionie CA1 hipokampa.

Stwierdzono, że synapsy pomiędzy drogą skroniowo-hipokampalną a regionem CA1 hipokampa same wywołują zarówno długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP) jak i długotrwałe osłabienie synaptyczne (LTD).

Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne i długotrwałe osłabienie synaptyczne to zjawiska zachodzące w połączeniach komórek nerwowych modulujące przekazywanie impulsów nerwowych, z którymi wiąże się procesy pamięci i uczenia się.

W badaniach przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców okazało się, że ani uszkodzenie komórek nerwowych pochodzących z drugiej warstwy kory węchowej, ani uszkodzenie komórek piramidowych obszaru CA3 hipokampa nie powodują zahamowania funkcji komórek nerwowych obszarów miejsca w regionie CA1 hipokampa.

Ta zdolność do dwukierunkowego wpływania na plastyczność może zwrotnie zmieniać czynność komórek CA1 poprzez kontrolę przekazywania impulsów nerwowych w rejonie CA1 hipokampa.

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net